آرسی پرپ Morva Prep

ویژگی‌های آرسی پرپ MorvaPrep:

– حاوی EDTA 15% و اوره پروکساید ۱۰%

– سهولت عمل فایلینگ

– برداشتن لایه اسمیر داخل کانال و حذف یون‌های کلسیم از دیواره پالپ

– 2 عدد سرنگ 5 میلی لیتر

20 در انبار

84,000 تومان

20 در انبار