– باکیفیت بالا وترمیم بادوام با عمرمفید طولانی و پرداخت عالی رضایت بیمار را تضمین میکند

– قابلیت کندانس عالی وسیل باکیفیت درمارژینها

– حاوی ۴۵درصدنقره و ۳۰درصد قلع و ۲۵درصدمس بدون روی و گامادو

– مقاومت بالا تحمل ۵۳۰ مگاپاسکال

– حاوی ذرات اسفریکال و لچ کات جهت بالا بردن مقاومت

– بسته بندی مطمئن و طراحی کپسول با قابلیت آزادسازی جیوه حین مخلوط کردن